Magnus Ehrnrooths stiftelses pris till professor Jouko Väänänen

Magnus Ehrnrooth stiftelses pris i matematik delades ut den 29 april till proffesor i matematik vid Helsingfors universitet Jouko Väänänen under Finska Vetenskaps-Societetens årshögtid. Jouko Väänänen (f. 1950) disputerade 1977 i Manchester. År 1983 utsågs han till biträdande professor i matematik vid matematiska institutionen vid Helsingfors universitet och år 1999 till ordinarie professor, en tjänst […]

Beviljade stipendier 2024

Magnus Ehrnrooths stiftelse har beviljat 91 nya stipendier 2024. Stiftelsen beviljade 2024 stipendier om ett belopp om ca. 1,7 miljoner euro. Stiftelsen mottog 582 ansökningar. Beviljade stipendier 2024. Alla ansökanden har meddelats per e-post om stiftelsens beslut. Nästa ansökningstid är 15.10 – 30.11.2024.

Stipendier beviljade av Magnus Ehrnrooths stiftelse 2023

Magnus Ehrnrooths stiftelse har beviljat 96 nya stipendier 2023. Stiftelsens utdelning uppgår 2023 till totalt ca. 1,79 miljoner euro. Antalet ansökningar var 492 och det ansökta totalbeloppet var totalt ca. 15,7 miljoner euro. Beviljade stipendier 2023. Stipendiemottagarna har meddelats per e-post. Nästa ansökningsomgång är 15.10 – 30.11.2023.

Ny ombudsman

Som ombudsman för Magnus Ehrnrooths stiftelse fungerar från den 1.1.2023 Sebastian Lindberg. Han nås via stiftelsens e-post magnus.ehrnrooth@protsv.fi. Han skall kontaktas i alla ärenden gällande stipendierna.

Ansökningstiden för stipendierna 2023

Följande ansökningsomgång är 15.10 – 30.11.2022. Observera att tidsfristen för rekommendationerna är densamma, 30.11.2021, så be om rekommendationerna i god tid. Det räcker inte att meddela vem som ger rekommendationen i ansökan. Stipendienämnden kontaktar inte i allmänhet personen, utan rekommendationen skall bifogas ansökan, antingen av den sökande eller av personen som ger rekommendationen.   Styrelserna för […]

Stipendier beviljade av Magnus Ehrnrooths stiftelse 2022

Magnus Ehrnrooths stiftelse har beviljat 109 stipendier 2022, totalt ca 1,79 miljoner euro. En del fleråriga stipendier har beviljats. Antalet ansökningar var 464, det ansökta totalbeloppet var totalt ca 14,2 miljoner euro. Beviljade stipendier2022. Stipendiemottagarna har meddelats per e-post. De personer som fått stipendium men inte meddelat sitt kontonummer i ansökan ombeds komplettera sin ansökan i […]

Ansökningstiden för stipendierna 2022

Följande ansökningsomgång är 15.10 – 30.11.2021. Observera att tidsfristen för rekommendationerna är densamma, 30.11.2021, så be om rekommendationerna i god tid. Det räcker inte att meddela vem som ger rekommendationen i ansökan. Stipendienämnden kontaktar inte i allmänhet personen, utan rekommendationen skall bifogas ansökan, antingen av den sökande eller av personen som ger rekommendationen. Styrelserna för […]

Stipendier beviljade av Magnus Ehrnrooths stiftelse 2021

Magnus Ehrnrooths stiftelse har beviljat 137 stipendier 2021, totalt ca 1,79 miljoner euro. Antalet ansökningar var 554, det ansökta totalbeloppet var totalt ca 12,2 miljoner euro. Beviljade stipendier2021. Stipendiemottagarna har meddelats per e-post. De personer som fått stipendium men inte meddelat sitt kontonummer i ansökan ombeds komplettera sin ansökan i ansökningssystemet till denna del före den […]

Ansökningstiden för stipendierna 2021

Följande ansökningsomgång är 15.10 – 30.11.2020. Observera att tidsfristen för rekommendationerna är densamma, 30.11.2020, så be om rekommendationerna i tid. Det räcker inte att meddela vem som ger rekommendationen i ansökan. Stipendienämnden kontaktar inte i allmänhet personen, utan rekommendationen skall bifogas ansökan, antingen av den sökande eller av personen som ger rekommendationen.   Observera även […]

Postdoc, Pitcha din forskningside och vinn 100 000 €

Research Pitching Competition by Slush & Skolar är en pitchningstävling för postdoc-forskare från överallt i världen. Huvudpriset är en Skolar Award värd 100 000 €. Tävlingen och priset finansieras av finländska forskningsstiftelser. Den riktar sig till modiga forskare i början av sin karriär på alla forskningsområden och idén som pitchas kan vara såväl tillämpad som grundforskning. Tävlingens […]