Stipendier beviljade av Magnus Ehrnrooths stiftelse 2022

Dela artikeln

Magnus Ehrnrooths stiftelse har beviljat 109 stipendier 2022, totalt ca 1,79 miljoner euro. En del fleråriga stipendier har beviljats. Antalet ansökningar var 464, det ansökta totalbeloppet var totalt ca 14,2 miljoner euro. Beviljade stipendier2022. Stipendiemottagarna har meddelats per e-post.

De personer som fått stipendium men inte meddelat sitt kontonummer i ansökan ombeds komplettera sin ansökan i ansökningssystemet till denna del före den 22 mars. Efter detta datum skall kontouppgifterna meddelas per e-post till ombudsmannen. Personliga stipendier (fortbildnings-, post-dok- och resestipendier) betalas in på stipendiatens personliga bankkonto, forskningsstipendier på universitets bankkonto med referens till forskningsprojektet.

Nästa ansökningsomgång är 15.10 – 30.11.2022.