Magnus Ehrnrooth priset

Stiftelsen har sedan 1986 delat ut det årliga Magnus Ehrnrooth priset som delas ut roterande till en speciellt erkänd forskare inom matematik, fysik och kemi. Stiftelsen delar ut priset enligt föredragning av Finska Vetenskaps-Societeten.

Tidigare prismottagare:

2024 Jouko Väänänen, matematik

Jouko Väänänen (f. 1950) disputerade 1977 i Manchester. År 1983 utsågs han till biträdande professor i matematik vid matematiska institutionen vid Helsingfors universitet och år 1999 till ordinarie professor, en tjänst han innehade fram till sin pensionering 2018. För närvarande fortsätter Väänänen att arbeta vid institutionen som forskningsdirektör.

Väänänens forskning har varit inriktad på mängdlära och flera olika delområden inom logiken. Han har i sitt arbete uppnått betydande resultat i frågor med anknytning till modellteori, mängdlära och i bredare bemärkelse matematikens grundvalar. I databasen MathSciNet har 128 publikationer och 830 citeringar av Väänänen registrerats. Under de senaste åren har beroendelogik varit ett av Väänänens viktigaste forskningsteman. Han har utvecklat teorin inom beroendelogik på ett betydande sätt och publicerat en populär monografi om ämnet. År 2021 beviljades Väänänen ERC advanced grant för forskning inom beroendelogik och tillämpning av forskningen på bl.a. teamsemantik, kvantlogik och mängdlära. Väänänen är en aktiv medlem av det internationella logiksamfundet och dess organisationer och har talat vid åtskilliga viktiga konferenser inom området.

I Finland har Väänänen utfört ett banbrytande arbete för att utveckla sina forskningsgrenar både vid Helsingfors universitet och i hela landet. Hans insats har varit central för uppkomsten av de nuvarande aktiva finländska forskningsgrupperna inom logik och mängdlära. Väänänen har haft 20 doktorander, av vilka många för närvarande är verksamma som professorer.

Magnus Ehrnrooths stiftelses pris i matematik 20 000 €

2023 Kostiainen Mauri, kemi

2022 Vuorinen Aleksi, fysik

2021 Kari Jarkko, matematik

2020 Ritala Mikko, kemi

2019 Törmä Päivi, fysik

2018 Saksman Eero, matematik

2017 Johansson Peter, storstipendium

2016 Kainulainen Kimmo, fysik

2015 Nyberg Kaisa, matematik

2014 Slotte Peter, kemi

2013 Vattulainen Ilpo, fysik

2012 Koskela Pekka, matematik

2011 Salmi Tapio, kemi

2010 Vehkamäki Hanna, fysik

2009 Kupiainen Antti, matematik

2008 Riekkola Marja-Liisa, kemi

2007 Nordlund Kai, fysik

2006 Päivärinta Lassi, matematik

2005 Rissanen Kari , kemi

2004 Saarinen Kimmo, fysik

2003 Astala Kari, matematik

2002 Leskelä Markku, kemi

2001 Suominen Kalle-Antti, fysik

2000 Mattila Pertti, matematik

1999 Stenius Per, kemi

1998 Enqvist Kari, fysik

1997 Illman Sören, matematik

1996 Pakkanen Tapani, kemi

1995 Manninen Matti, fysik

1994 Rickman Seppo, matematik

1993 Törmälä Pentti, kemi

1992 Hautojärvi Pekka, fysik

1991 Salomaa Arto, matematik

1990 Lounasmaa Mauri, kemi

1989 Nieminen Risto, fysik

1986 Lehto Olli, matematik