Stipendier

Rekommendationer

Observera att systemet inte automatiskt skickar en begäran om utlåtande utan ansökanden måste själv be personen som ger utlåtandet skicka in det till stiftelsen.

Utlåtandena kan antingen bifogas i ansökan eller utlåtandegivaren kan skicka in det som en .pdf -fil. För inskickandet av utlåndaet behövs ingen kod eller personifierad länk. Utlåtandet lämnas in i systemet med namnet på den som ansöker om stipendium.

Det är endast möjligt att skicka in utlåtanden under ansökningstiden. Vi ber observera att stiftelsen inte behandlar utlåtanden som skickats utanför ansökningstiden. Vi rekommenderar ansökanden att vara i kontakt i dem som ger utlåtande i god tid.

Utlåtanden är en obligatoriska för doktorander.

För utlåtandegivare:

Den som ger utlåtande och rekommendation ombeds att skicka sitt utlåtande elektroniskt till stiftelsen. Fyll i uppgifterna om rekommendationsgivaren och ansökande och bifoga utlåtandet som en bilaga. Om ni ger utlåtande om flera ansökande, ber stiftelsen rekommendationsgivaren att även inkludera en bedömning av ansökningarnas ömsesidiga ordning.