Beviljade stipendier 2024

Dela artikeln

Magnus Ehrnrooths stiftelse har beviljat 91 nya stipendier 2024. Stiftelsen beviljade 2024 stipendier om ett belopp om ca. 1,7 miljoner euro.

Stiftelsen mottog 582 ansökningar.

Beviljade stipendier 2024.

Alla ansökanden har meddelats per e-post om stiftelsens beslut.

Nästa ansökningstid är 15.10 – 30.11.2024.