Magnus Ehrnrooths stiftelses pris till professor Jouko Väänänen

Dela artikeln

Magnus Ehrnrooth stiftelses pris i matematik delades ut den 29 april till proffesor i matematik vid Helsingfors universitet Jouko Väänänen under Finska Vetenskaps-Societetens årshögtid.

Jouko Väänänen (f. 1950) disputerade 1977 i Manchester. År 1983 utsågs han till biträdande professor i matematik vid matematiska institutionen vid Helsingfors universitet och år 1999 till ordinarie professor, en tjänst han innehade fram till sin pensionering 2018. För närvarande fortsätter Väänänen att arbeta vid institutionen som forskningsdirektör.

Väänänens forskning har varit inriktad på mängdlära och flera olika delområden inom logiken. Han har i sitt arbete uppnått betydande resultat i frågor med anknytning till modellteori, mängdlära och i bredare bemärkelse matematikens grundvalar. I databasen MathSciNet har 128 publikationer och 830 citeringar av Väänänen registrerats. Under de senaste åren har beroendelogik varit ett av Väänänens viktigaste forskningsteman. Han har utvecklat teorin inom beroendelogik på ett betydande sätt och publicerat en populär monografi om ämnet. År 2021 beviljades Väänänen ERC advanced grant för forskning inom beroendelogik och tillämpning av forskningen på bl.a. teamsemantik, kvantlogik och mängdlära. Väänänen är en aktiv medlem av det internationella logiksamfundet och dess organisationer och har talat vid åtskilliga viktiga konferenser inom området.

I Finland har Väänänen utfört ett banbrytande arbete för att utveckla sina forskningsgrenar både vid Helsingfors universitet och i hela landet. Hans insats har varit central för uppkomsten av de nuvarande aktiva finländska forskningsgrupperna inom logik och mängdlära. Väänänen har haft 20 doktorander, av vilka många för närvarande är verksamma som professorer.

Magnus Ehrnrooths stiftelses pris är 20 000 €.