Skolundervisning

FT, dosentti Anne-Maria Ernvall-Hytönen 13.984 Integraalipäivien järjestäminen policies magister Emilia Juslin 6.000 Tävlingarna TekNatur 2024-2025 för finlandssvenska högstadier och gymnasier Filosofian tohtori Pasi Nurmi 5.758 Tähtitieteen opetuksen täydennyskoulutus Teknologiedoktor, docent Bengt-Johan Skrifvars 25.000 Projektet ”Klimatförändringen och finska näringslivet” har syftet att mha escape-rooms för gymnasiestuderande synliggöra finska industrin och dess arbete mot klimatförändringen. FD Stefan […]