Stipendier beviljade av Magnus Ehrnrooths stiftelse 2021

Dela artikeln

Magnus Ehrnrooths stiftelse har beviljat 137 stipendier 2021, totalt ca 1,79 miljoner euro. Antalet ansökningar var 554, det ansökta totalbeloppet var totalt ca 12,2 miljoner euro. Beviljade stipendier2021. Stipendiemottagarna har meddelats per e-post.

De personer som fått stipendium men inte meddelat sitt kontonummer i ansökan ombeds komplettera sin ansökan i ansökningssystemet till denna del före den 22 mars. Efter detta datum skall kontouppgifterna meddelas per e-post till ombudsmannen. Personliga stipendier (fortbildnings-, post-dok- och resestipendier) betalas in på stipendiatens personliga bankkonto, forskningsstipendier på universitets bankkonto med referens till forskningsprojektet.

Nästa ansökningsomgång är 15.10 – 30.11.2021.