Ansökningstiden för stipendierna 2021

Dela artikeln

Följande ansökningsomgång är 15.10 – 30.11.2020. Observera att tidsfristen för rekommendationerna är densamma, 30.11.2020, så be om rekommendationerna i tid. Det räcker inte att meddela vem som ger rekommendationen i ansökan. Stipendienämnden kontaktar inte i allmänhet personen, utan rekommendationen skall bifogas ansökan, antingen av den sökande eller av personen som ger rekommendationen.   Observera även de råd som ges på de olika mellanbladen. Bekanta dig noggrant med dem innan du förflyttar dig till ansökningssidorna. Möjliga kommentarer och förbättringsförslag kan sändas till adressen magnus.ehrnrooth@protsv.fi.

Ett fortbildningsstipendium cotutelle i ett av de vetenskapsområden som stöds av Magnus Ehrnrooths stiftelse kan nu sökas. Stipendiet finansieras inom ramen för Maupertuis-samarbetet mellan Finland och Frankrike. Ansökan görs under tiden 15.10 – 30.11.2020 på stiftelsens ansökningssystem.