Kouluopetus

FT, dosentti Anne-Maria Ernvall-Hytönen 13.984 Integraalipäivien järjestäminen policies magister Emilia Juslin 6.000 Tävlingarna TekNatur 2024-2025 för finlandssvenska högstadier och gymnasier Filosofian tohtori Pasi Nurmi 5.758 Tähtitieteen opetuksen täydennyskoulutus Teknologiedoktor, docent Bengt-Johan Skrifvars 25.000 Projektet ”Klimatförändringen och finska näringslivet” har syftet att mha escape-rooms för gymnasiestuderande synliggöra finska industrin och dess arbete mot klimatförändringen. FD Stefan […]

Lääketieteellinen kemia

PhD, docentship Brendan Battersby 20.000 Proteomic landscape of mitochondrial protein synthesis quality control. Master of Siences Daria Blokhina 24.000 Anti-fibrotic effects of METTL3 RNA methylterasferase inhibitors in cardiac fibroblast cell model. PhD Saurabh Singh Dhakar 2.000 Automodification of PARP2 and trapping on DNA Master of Science Defne Dinc 24.000 Biomechanical regulation of mammary epithelial cells […]

Kemia

Diplomi-insinööri Kim Eklund 4.000 Pyroelectric Effect in Ferroelectric Perovskites Studied with Density Functional Theory TkD Kari Eränen 10.000 Anskaffning av en ATR cell -Walter och Lisi Wahls stiftelse Doctor of science (Technology) in Bioproduct Technology Muhammad Farooq 58.000 Investigating Nanoparticle Halo Formation in Bio-Based Colloidal Systems Filosofian maisteri Ville Fock 24.000 Uusien yhdisteryhmäkohtaisten analyysimenetelmien kehittäminen […]

Tähtitiede

Master of Science Christina Humina 24.000 Progenitors and mass loss history of supernovae interacting with circumstellar medium Suomen Tähtitieteilijäseura ry 3.000 Tähtitietelijäpäivät 2024

Matematiikka

Doctor of Philosophy Martin Cech 29.000 Multiple Dirichlet series and analytic number theory Teknologie doktor Mats Gyllenberg 15.000 Personligt stipendium och resor Filosofian maisteri Damian Heiman 62.000 Descriptive complexity for neural networks and distributed computing Master of science Siiri Kivimäki 48.000 Games in logic and universality problems FD, docent Mikael Kurula 3.810 Forskarbesök i Sydafrika […]

Fysiikka

MSc. Mihaela Bezak 1.700 Short research visits to Rutherford Appleton Laboratory, Diamond Light Source Synchrotron Ph.D. Ding Changzeng 28.000 Developing new understanding of degradation mechanisms in perovskite solar cell using extraction current transient techniques. PhD Hong Gong 29.000 Polariton enhanced quantum battery (PEQB) Post-doctoral research on organic microcavity polariton based quantum battery that is environmentally […]