Apurahat

Ohjeet hakemiseen

Kaikkien apurahojan vuosittainen hakuaika on 15.10–30.11. Apurahahakemukset täytetään säätiön sähköisessä apurahajärjestelmässä. Säätiö ei vastaanota hakemuksia tai liitteitä postitse tai sähköpostitse. Vain hakuaikana vastaanotetut hakemukset käsitellään. Hakemukset vertaisarvioidaan joulu-tammikuussa ja lopulliset apurahapäätökset tehdään yleensä helmikuussa. Apurahat jaetaan Magnus Ehrnroothin syntymäpäivänä 6.3.

Yleiset ohjeet apurahan hakemiseen

Laadi apurahahakemus huolella. Kerro merkittävät yksityiskohdat, mutta keskity olennaiseen. Hakemuksen otsikon tulee olla lyhyt ja kuvata hakemuksen aihetta. Otsikkoa käytetään sellaisenaan myöntökirjeessä siinä tapauksessa, että haettu apuraha myönnetään ja se julkaistaan säätiön verkkosivuilla myönnettyjen apurahansaajien luettelossa.

Hakemukset tehdään sähköisesti säätiön apurahajärjestelmässä. Voit tallentaa hakemuksesi ja jatkaa sen laatimista myöhemmin. Lähetettyä hakemusta ei voi jälkikäteen korjata. Mikäli huomaat hakemuksessa virheitä lähettämisen jälkeen voit halutessasi lähettää uuden hakemuksen ja poistaa vanhan hakemuksen järjestelmästä.

Hakujärjestelmä on käytettävissä hakuajan aikana. Varmista, että hakemus liitteineen on lähetetty ennen hakuajan päättymistä, jolloin hakujärjestelmä sulkeutuu. Huomaa, että hakemuksen tallentaminen ei tarkoita sen lähettämistä.

Hakujärjestelmä sulkeutuu keskiyöllä Suomen aikaa hakuajan päättyessä. Lähettämättä jääneitä hakemuksia ei käsitellä. Suosittelemme tekemään hakemuksen hyvissä ajoin.

Mikäli sinulle on myönnetty useamman vuoden apuraha ei ole tarpeen uusia hakemusta joka vuosi. Sen sijaan sinun tulee toimittaa selvitys tutkimusvarojen käytöstä ja tieteellisistä tuloksista säätiölle vuosittain.

Hakemukseen tulee yleensä liittää hakemusta tukeva lausunto tai suositus. Katso tarkemmat ohjeet suositusten pyytämisestä.

Pyydämme liittämään hakemuksen kaikki liitteet yhdessä .pdf -tiedostossa.

Yksityiskohtaiset ohjeet tieteellisten apurahojen hakemiseen

Henkilökohtaisiin apurahahakemuksiin ja tutkimustyöapurahahakemuksiin
liitetään:

 • Tutkimussuunnitelma (enintään 3 sivua, pois lukien
  lähde-/kirjallisuusluettelon)
 • Budjetti (tutkimustyöapurahahakemuksiin)
 • Ansioluettelo (CV)
 • Julkaisuluettelo (viimeiset viisi vuotta, tärkeimmät julkaisut korostettuna)
 • Opintorekisterin ote (liitetään väitöskirjatutkijoiden apurahahakemukseen)

 

Matka-apurahahakemuksiin liitetään:

 • Lyhyt matkasuunnitelma, josta ilmenee matkan tarkoitus, matkakohde ja
  konferenssimatkan ollessa kyseessä konferenssin nimi ja hakijan
  kontribuutio.
 • Ansio- ja julkaisuluettelo

 

Cotutelle -apurahahakemuksissa huomioi, että hakemuksessa tulee ilmi
väitöskirjahankkeen ranskalainen yhteistyöinstituutti ja ohjaaja sekä cotutelle –
väitöskirjahankkeen tuoma etu kyseen omaiselle tutkimukselle.

Yllä mainittujen henkilökohtaisten apurahahakemusliitteiden lisäksi liitä cotutelle
-hakemukseen myös:

 • Motivaatiokirje, jossa demonstroit kiinnostustasi tehdä suomalais-
  ranskalainen yhteistyöväitöskirja.
 • Suosituskirje sekä suomalaiselta että ranskalaiselta ohjaajaltasi.
 • Liite, josta ilmenee, että ranskalainen yhteistyökumppani on valmis
  allokoimaan riittävät varat hankkeen suorittamiselle.

 

Cotutelle väitöskirjatutkijan on ensimmäisen vuoden aikana haettava oikeutta
suorittaa jatko-opintoja kyseenomaisessa ranskalaisessa instituutissa.

Apuraha voidaan myöntää ehdollisena perustutkinto-opiskelijalle, jonka
maisterintutkinto on melkein suoritettu valmiiksi. Apuraha maksetaan, kun
perustutkinto on suoritettu ja todistus jatko-opiskeluoikeuden myöntämisestä on
esitetty säätiölle.

Apuraha voidaan myöntää myös post doc -tutkimukseen väitöskirjatutkijalle,
jonka väitöskirja on valmistumassa vasta hakuajan umpeuduttua. Liitä tässä
tapauksessa esim. ohjaajan lausunto, josta käy ilmi, että väitöskirja on
valmistumaisillaan ja post doc -tutkimushanke on tämän takia alkamassa.

Yksityiskohtaiset ohjeet kouluopetuksen kehittämistä tukevien apurahojen hakemiseen

Kurssinjärjestäjien hakemuksiin liitetään:

 • Päävastuullisten kurssin vetäjien ansioluettelot (CV, enint. 2 sivua, josta
  ilmenee aiemmat vedetyt kurssit)
 • Suunnitellun kurssin kuvaus ja kokonaismenoarvio.
 • Haetun avustuksen käyttötarkoitus.
 • Referenssit (1–3 asiantuntijaa, jotka pyydettäessä ovat valmiit antamaan
  lausunnon kyseisestä hakemuksesta).

 

Opettajille suunnattuun matka-apurahahakemukseen liitetään:

 • Ansioluettelo (CV, enint. 2 sivua).
 • Kurssin/kokouksen järjestäjä ja kurssin/kokouksen kuvaus.
 • Matkan lyhyt perustelu.
 • Matkan yksityiskohtainen kustannusarvio.
 • Koulun rehtorin lausunto matkan hyödyllisyydestä.