Säätiö

Säätiö

Filosofian tohtori Magnus Ehrnrooth perusti 1963 nimeänsä kantavan säätiön tukemaan matematiikan ja luonnontieteiden tutkimusta Suomessa. Ehrnrooth oli itse väitellyt kemian alalta ja oli tämän lisäksi kiinnostunut ennen kaikkea matematiikasta ja tähtitieteestä.

Magnus Ehrnrooth lahjoitti ensimmäiset puoli miljoonaa markkaa säätiölle, jotka muodostivat säätiön peruspääoman. Ehrnrooth jatkoi lahjoituksilla säätiölle sen ensimmäisten toimintavuosien aikana ja yhteensä näiden lahjoitusten määrä on tämän päivän rahanarvossa noin 2,6 miljoonaa euroa.

Tänään säätiö jakaa vuosittain noin kahden miljoonan euron edestä apurahoja matematiikan, fysiikan, tähtitieteen kemian ja lääketieteellisen kemian aloille. Tämän lisäksi säätiö jakaa apurahoja, joiden tarkoituksena on kehittää matematiikan ja luonnontieteiden perusopetusta kouluissa.

Säätiö jakaa vuodesta 1986 myös joka vuosi Magnus Ehrnrooth palkinnon, joka jaetaan vuosittain yhdelle ansioituneelle tutkijalle kemian, fysiikan tai matematiikan alalta.

Magnus Ehrnroothin säätiö on yksi neljästä Ehrnrooth-säätiöstä. Ehrnrooth-säätiöt ovat merkittäviä suomalaisen tieteen ja kulttuurin tukijoita, jotka jakavat vuosittain apurahoja noin seitsemän miljoonan euron arvosta. Muut säätiöt ovat:

Ehrnrooth-säätiöiden omaisuus ylittää tänä päivänä 400 miljoonan euron. Yhdessä nämä säätiöt mahdollistavat sen, että Suomen jo korkealuokkaisen tutkimustyön myönteinen kehitys voi jatkua.

Vuonna 2013 säätiö vietti 50-vuotisjuhlaansa ja julkaisi säätiön juhlakirjan.

Magnus Ehrnrooth

Magnus Ehrnroothin (1901–1982) vanhemmat olivat vuorineuvos ja mesenaatti Georg Ehrnrooth sekä Anna Gabriella (Ella) af Nyborg. Magnus Ehrnrooth opiskeli Helsingin yliopistossa kemiaa ja fysiikkaa ja jatkoi kemian jatko-opintoihin ensin Saksassa ja myöhemmin kotona Helsingissä 1920-luvun lopulla, toimien samaan aikaan yliopiston kemian laitoksen assistenttina.

Yliopiston assistenttina Magnus Ehrnrooth vaikutti opetuksen modernisoimiseen ja ajoi käytännöllisten metodien tuomista osaksi laboratoriotyötä. Vuonna 1932 Magnus Ehrnrooth väitteli kemiasta väitöskirjallaan Bidrag till kännedom om alkaloidernas överföring i utspädda organiska lösningsmedel (Helsingin yliopisto 1932).

Magnus Ehrnroothin isän Georg Ehrnroothin menehdyttyä vuonna 1935, merkittävien maa- ja tilaomistuksien hallinnoimisesta tuli Magnus Ehrnroothin pääasiallinen toimi.

Isänsä ja veljiensä tapaan Magnus Ehrnroothin toimintaa leimasi vahva halu vaikuttaa yhteiskunnan hyväksi. Tänään Magnus Ehrnroothin perustama säätiö on tunnetuin manifestaatio Magnus Ehrnroothin hyväntekeväisyystoiminnasta. Magnus Ehrnrooth lahjoitti kuitenkin koko elämänsä aikana varoja tieteellisen tutkimuksen lisäksi ennen kaikkea klassiselle musiikille ja nuorisotoiminnalle. Vuonna 1955 hän lahjoitti osan omistamastaan maastaan Finnby nuorisoseuralle, joka rakensi tontille nuorisotalon Magnusborg. Magnus Ehrnrooth istui lisäksi 16 vuotta Porvoon kunnallisvaltuustossa ja Porvoon piirisairaalan sekä Helsingin yliopistollisen sairaaloiden hallituksissa.

Vuonna 1965 Magnus Ehrnrooth julkaisi monumentaalisen elämäkerran isoisän veljestään kenraali Casimir Ehrnroothista. Sukuhistoria kiinnosti Magnus Ehrnroothia suuresti ja kahdeksan vuotta myöhemmin ilmestyi hänen kirjoittamansa sukuhistoria Plagman-Ehrnrooth suvusta. Lisäksi Magnus Ehrnrooth oli kiinnostunut klassisesta kirjallisuudesta ja hän oli taitava pianisti.

Lue Magnus Ehrnroothin kirja Casimir Ehrnroothista tästä.