Kouluopetus

Jaa artikkeli

FT, dosentti Anne-Maria Ernvall-Hytönen 13.984
Integraalipäivien järjestäminen

policies magister Emilia Juslin 6.000
Tävlingarna TekNatur 2024-2025 för finlandssvenska högstadier och gymnasier

Filosofian tohtori Pasi Nurmi 5.758
Tähtitieteen opetuksen täydennyskoulutus

Teknologiedoktor, docent Bengt-Johan Skrifvars 25.000
Projektet ”Klimatförändringen och finska näringslivet” har syftet att mha escape-rooms för gymnasiestuderande synliggöra finska industrin och dess arbete mot klimatförändringen.

FD Stefan Taubert 15.000
För att arrangera de Finlandssvenska Fysik- och Kemidagarna i november 2024 för forskare, studerande samt lärare. Huvudarrangör är Finska kemistsamfundet.

FM Kalle Viherä 950
Satelliitit ja maapallo -tiedeleirikoulu

FM Kalle Vähä-Heikkilä 950
Satelliitit ja maapallo -tiedeleirikoulu