Apurahat

Apurahat

Magnus Ehrnroothin säätiö tukee monipuolisesti matematiikan ja luonnontieteiden perustutkimusta sekä kouluopetuksen kehittämistä. Apurahojen hakuaika on vuosittain 15.10–30.11.

Henkilökohtaiset apurahat väitöskirja- ja post doc -tutkijoille

Henkilökohtaisia apurahoja myönnetään väitöskirjatutkijoille tai hiljattain väitelleille tutkijoille post doc -uravaiheessa. Henkilökohtaiset Apurahat ovat tarkoitettu koko- tai osa-aikaiseen muusta palkkatyöstä vapaaseen tutkimustyöhön.

Henkilökohtaisia apurahoja voi hakea monivuotisesti, enintään neljän vuoden jaksolle väitöskirjatutkijana ja enintään kolmen vuoden kaudelle väitelleenä tutkijana.

Useamman vuoden apurahan saaneen tutkijan tulee vuosittain raportoida tutkimustyönsä edistymisestä säätiölle. Apuraha maksetaan yhden vuoden erissä apurahan saajille.

Lyhyempiä apurahoja voidaan myöntää myös ulkomailta palaaville hiljattain väitelleille tutkijoille tai tukena ylimenokaudelle väitöskirjan ja post doc -kauden välillä.

Kokovuotinen henkilökohtainen työskentelyapuraha on 30 000 euroa väitöskirjatutkijoille ja 34 000 euroa väitelleille tutkijoille.

Apurahaa voidaan myös myöntää osa-aikaiseen tutkimustyöhön. Osa-aikaisesta työskentelemisestä apurahan turvin sovitaan aina tapauskohtaisesti säätiön asiamiehen kanssa. Pienimuotoisesta työskentelystä, joka tehdään tutkimusyhteisössä esim. luennoiden tai laskuharjoitusten pitäminen on sallittua ilman erillistä pyyntöä. Myös yliopiston maksama osapalkka apurahatutkijan käytettävissä olevien tulojen saattamiseksi yhdenmukaisiksi laitoksen muiden tukijoiden kanssa on sallittu sekä osapalkan vastaanottaminen esim. työterveyspalvelupiiriin kuulumisen ehtona.

Cotutelle-apurahat väitöskirjatutkijoille

Säätiö jakaa vuosittain cotutelle-apurahoja säätiön tukemissa tieteenaloissa
Suomen ja Ranskan Maupertuis-yhteistyön puitteissa. Apurahaa voi hakea sekä
suomalaiset että ranskalaiset väitöskirjatutkijat, jotka tekevät väitöskirjaa
yhteistyössä suomalaisen ja ranskalaisen yliopiston välillä.

Tutkimusapurahat

Tutkimusryhmien johtajat voivat hakea ryhmän tutkimuskuluihin apurahaa. Tutkimusapurahoja myönnetään juokseviin tutkimuskuluihin, erityistapauksissa myös laitteisiin, ja aputyövoimaan. Tutkimusryhmien johtajat voivat myös hakea pidemmälle, noin kahden–kolmen vuoden ajanjaksolle jakautuvia projektiavustuksia. Useamman vuoden apurahan saaneen tutkijan tulee vuosittain vuoden loppuun mennessä raportoida tutkimustyön edistymisestä.

Myönnettävän tutkimusapurahan suuruus on yleensä noin 20 000 €.

Walter ja Lisi Wahlin rahastosta voidaan myöntää vuosittain korkeintaan noin 20 000 € edestä apurahoja laitehankintoihin.

Matka-apurahat tutkijoille

Matka-apurahaa myönnetään ensisijaisesti pitempiaikaisiin vierailuihin ulkomaisissa yliopistoissa tai tutkimuslaitoksissa. Konferenssimatkoja ei priorisoida. Varoja myönnetään matkalippuihin, hotelli- tai majoituskustannuksiin, osallistumismaksuihin sekä kohtuullisiin oleskelukuluihin.

Apurahat kouluopetukseen

Säätiö jakaa vuosittain apurahoja matematiikan ja lunnontieteiden kouluopetuksen kehittämiseen. Apurahaa voivat hakea lyhyehköjen jatkokoulutuskurssien tai tilaisuuksien järjestäjät luennoitsija- ja opetusmateriaalikuluihin sekä osallistujien matka- ja majoituskuluihin. Mikäli koulutus järjestetään Suomessa, tukee säätiö ensisijaisesti tilaisuuden järjestäjää eikä yksittäisiä osallistujia.

Matematiikan tai lunnontieteiden opettaja voi myös hakea henkilökohtaista matka-apurahaa sellaiselle jatkokoulutuskurssille tai kokoukseen osallistumista varten, joka pidetään ulkomailla. Koulun rehtori antaa suosituksen matkan hyödyllisyydestä hakemuksen liitteenä.