Magnus Ehrnrooths stiftelse

Magnus Ehrnrooths stiftelse understöder vetenskaplig grundforskning i matematik, astronomi, fysik, kemi och medicinsk kemi.

Magnus Ehrnrooths stiftelse beviljar årligen stipendier åt forskare inom matematik, fysik, astronomi, kemi och medicinsk kemi. Stiftelsen är en av de mest betydande stiftelser som understöder forskningen på dessa områden. Därutöver stöder stiftelsen skolundervisningen i matematik och de exakta naturvetenskaperna i grundskolan och i gymnasiet genom att bevilja stipendier för fortbildning åt lärare inom dessa ämnen.

Ansökningstid

15.10–30.11.

Stipendierna beviljas

6.3.

Magnus Ehrnrooths stiftelses pris till professor Jouko Väänänen

Magnus Ehrnrooth stiftelses pris i matematik delades ut den 29 april till proffesor i matematik vid Helsingfors universitet Jouko Väänänen under Finska Vetenskaps-Societetens årshögtid.

Magnus Ehrnrooths stiftelses pris till professor Jouko Väänänen

Stipendier

Magnus Ehrnrooths stiftelse stöder mångsidigt grundforskningen inom matematik och naturvetenskaperna samt utvecklingen av skolundervisningen i ämnena.

För sökande

Bekanta dig med detaljerade instruktioner för sökanden och stiftelsens olika stipendiekategorier.

Beviljade stipendier

Bekanta dig med stipendier som beviljats tidigare år av stiftelsen.

Stiftelsen

Bidrag för vetenskapligt forskningsarbete

Filosofie doktor Magnus Ehrnrooth grundade 1963 stiftelsen som bär hans namn för att stöda forskningen i matematik och naturvetenskaperna i Finland. Idag delar stiftelsen ut stipendier till ett belopp om cirka två miljoner euro varje år.