Säätiön myöntämät apurahat 2019

Jaa artikkeli

Magnus Ehrnroothin säätiö on myöntänyt 172 apurahaa vuonna 2019, yhteensä 1,79 miljoonaa euroa. Hakemuksia tuli 679 kappaletta, haettu rahamäärä oli yhteensä noin 10,1 miljoonaa euroa. Myönnetyt apurahat 2019.

Hakijoille, jotka eivät saaneet apurahaa, ei ilmoiteta kirjeitse tuloksesta.

Niitä apurahan saajia, jotka eivät ilmoittaneet tilinumeroaan hakemuksessa, pyydetään täydentämään hakemustaan tältä osin hakujärjestelmässä ennen 29.3. Henkilökohtaisen apurahan (jatkokoulutus-, postdok- tai matka-apurahan) saaneet ilmoittavat oman tilinumeronsa, tutkimusapurahan saaneet yliopistotilin ja viitteeksi hankenumeron