Magnus Ehrnroothin säätiön myöntämät apurahat 2020

Jaa artikkeli

Magnus Ehrnroothin säätiö on myöntänyt 205 apurahaa vuonna 2020, yhteensä 1,96 miljoonaa euroa. Hakemuksia tuli 689 kappaletta, haettu rahamäärä oli yhteensä noin 11,7 miljoonaa euroa. Myönnetyt apurahat 2020. Jokaiselle hakijalle on ilmoitettu tuloksesta sähköpostitse.

Niitä apurahan saajia, jotka eivät ilmoittaneet tilinumeroaan hakemuksessa, pyydetään täydentämään hakemustaan tältä osin hakujärjestelmässä ennen 22.3. Tämän jälkeen tilitietoja tulee ilmoittaa sähköpostitse säätiön asiamiehelle. Henkilökohtaisen apurahan (jatkokoulutus-, post-dok- tai matka-apurahan) saaneet ilmoittavat oman tilinumeronsa, tutkimusapurahan saaneet yliopistotilin ja viitteeksi hankenumeron.